Hỗ trợ khách hàng

CẬP NHẬT PHẦN MỀM

Các tính năng sau đây sẽ được cải thiện nếu bạn cập nhật phần mềm Mio.

            *Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT:

 1. Tải Phần mềm đúng với Thiết bị Mio của bạn.
 2. Dùng thẻ nhớ kết nối với máy tính của bạn.
 3. Format lại thẻ nhớ.
 4. Sao chép file trên vào thẻ nhớ.
 5. Lắp thẻ nhớ vào máy. 
 6. Khởi động thiết bị, thiết bị sẽ được tự động cập nhật.
 7. Thay đổi ngôn ngữ trong mục Setting / Language / Tiếng Việt của thiết bị

LƯU Ý:

 1. Khi tháo, lắp thẻ nhớ, thiết bị cần trong trạng thái Tắt.
 2. Duy trì nguồn điện trong quá trình cập nhật.
 3. Không đổi tên firmware sau khi tải về.
 4. Làm theo trình tự hướng dẫn cập nhật để được kết quả nhanh nhất.

 

Tên thiết bị

Phần mềm

MiVue C360

https://drive.google.com/file/d/13jZ9y3Q3DDk2_B8sQQudvC8V_SX9PoVA/view?usp=sharing

MiVue 733

https://drive.google.com/file/d/1Q8bhWurGyzUZJBBaMS5mZAQcXhvlhEuL/view?usp=sharing

MiVue 785

https://drive.google.com/file/d/1WA30cE5AtJXgEfMy_h1kh7nNrtgCXIsY/view?usp=sharing

MiVue 786

https://drive.google.com/file/d/1lzp0bdE3ZjJjB-4lhxFcEID0x8Qd6zFO/view?usp=sharing

MiVue 792

https://drive.google.com/file/d/1lzCBhSAwTO-MyXG7EkB92-0LsMRCRHDN/view?usp=sharing

 

 

Các bài viết khác

back-to-top.png